CH Séc bầu cử Hạ viện trước thời hạn

Gốc
Theo AFP và Roi-tơ, trong hai ngày 25 và 26-10, CH Séc tổ chức bầu cử Hạ viện trước thời hạn bầu 200 đại biểu khóa mới từ 24 chính đảng tham gia tranh cử. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, đảng Dân chủ Xã hội (SD) đối lập của cựu Bộ trưởng Tài chính B. Xô-bốt-ca tạm dẫn đầu, có thể giành được 26% số phiếu bầu; nếu thắng cử sẽ cần liên minh với các chính đảng khác để lập chính phủ mới.

SD cam kết tăng thuế và trợ giúp người nghèo thông qua các chính sách về y tế và lương hưu, đồng thời duy trì thâm hụt ngân sách dưới 3% GDP. Các vị trí tiếp theo là các đảng Cộng sản Séc và Mô-ra-vi-a; đảng Truyền thống, trách nhiệm và phồn vinh 09; và phong trào xã hội cánh tả ANO.

Tin nóng

Tin mới