Cha con ông Võ Trường Thành bán nhà đất bù thiệt hại cho TTF

Gốc
Cổ đông CTCP Tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành đã đồng ý cho cha con ông Võ Trường Thành gán cổ phiếu, bán nhà đất bù thiệt hại cho công ty.

CTCP Tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành (TTF) đã công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ. Theo đó, cổ đông của TTF đã thống nhất phương án khắc phục hậu quả của ông Võ Trường Thành (nguyên Chủ tịch TTF) và ông Võ Văn Diệp Tuấn (nguyên thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ TTF).

Theo đó, ông Thành và ông Tuấn sẽ sử dụng các tài sản của bản thân và người liên quan để khắc phục hậu quả do trách nhiệm quản lý yếu kém tại Gỗ Trường Thành và các công ty con, căn cứ vào các sai lệch, thất thoát phát sinh tham khảo theo BCTC hợp nhất bán niên và quý 3/2016 được lập bởi Công ty và soát xét bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Cha con ông Võ Trường Thành bán nhà đất bù thiệt hại cho TTF - Ảnh 1

Ông Võ Trường Thành.

Ông Thành và ông Tuấn sẽ chuyển giao quyền sở hữu tài sản của bản thân và người liên quan cho Gỗ Trường Thành theo các cách thức phù hợp quy định của pháp luật (bằng tiền mặt hoặc/và tài sản, phần vốn góp, cổ phần) để đảm bảo Gỗ Trường Thành nhận được các tài sản khắc phục hậu quả một cách hợp pháp.

Thời hạn hoàn thành việc chuyển giao trong vòng 7 ngày làm việc kể từ sau khi Đại hội cổ đông thông qua và các cá nhân được TTF chỉ định thực hiện thủ tục chuyển nhượng xác nhận.

Sau khi hoàn thành việc chuyển giao tài sản, Gỗ Trường Thành sẽ có văn bản miễn toàn bộ trách nhiệm bao gồm trách nhiệm pháp lý và đồng thời HĐQT Gỗ Trường Thành làm việc với Công ty Tân Liên Phát ra văn bản bãi nại cho ông Võ Trường Thành và ông Võ Diệp Văn Tuấn trong vòng 3 ngày kể từ khi hoàn thành chuyển giao xong toàn bộ tài sản khắc phục hậu quả.

Được biết, theo danh mục thống kê tài sản khắc phục hậu quả do Võ Trường Thành và ông Võ Diệp Văn Tuấn nộp về TTF gồm 15.437.603 cổ phiếu (của TTF và các công ty liên quan) và số tiền lên tới hơn 57 tỷ đồng.

Công Danh

Tin nóng

Tin mới