Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cha mẹ phải bồi thường khi con chưa thành niên phạm tội

Bạn đọc hỏi: Xin hỏi luật sư, pháp luật quy định thế nào về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của bố mẹ khi con chưa đủ 18 tuổi phạm tội? Nguyễn Thị Lụa (Hà Nội)

Luật sư Giang Hồng Thanh - (Trưởng VPLS Giang Thanh; Số 197 phố Đặng Tiến Đông, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội)

Luật sư Giang Hồng Thanh trả lời:

Theo quy định khoản 1, Điều 21 - Bộ luật Dân sự năm 2015 (BLDS 2015), người chưa thành niên là người chưa đủ 18 tuổi.

Theo đó, Điều 584 - BLDS 2015 đã nêu rõ căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường. Đối với người chưa thành niên (chưa đủ 18 tuổi), khoản 2, 3, Điều 586 - BLDS 2015 có quy định riêng về trách nhiệm bồi thường thiệt hại như sau:

- Người chưa đủ 15 tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu, trừ trường hợp quy định tại Điều 599 của Bộ luật này.

- Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình.

- Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi gây thiệt hại mà có người giám hộ thì người giám hộ đó được dùng tài sản của người được giám hộ để bồi thường; nếu người được giám hộ không có tài sản hoặc không đủ tài sản để bồi thường thì người giám hộ phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu người giám hộ chứng minh được mình không có lỗi trong việc giám hộ thì không phải lấy tài sản của mình để bồi thường.

Ngoài ra, Điều 599 - BLDS 2015 cũng quy định trường hợp khác về bồi thường thiệt hại do người dưới 15 tuổi gây ra trong thời gian trường học trực tiếp quản lý như sau: Người chưa đủ 15 tuổi trong thời gian trường học trực tiếp quản lý mà gây thiệt hại thì trường học phải bồi thường thiệt hại xảy ra. Trường học không phải bồi thường nếu chứng minh được mình không có lỗi trong quản lý; trong trường hợp này, cha, mẹ, người giám hộ của người dưới 15 tuổi phải bồi thường.

Như vậy, người chưa đủ 18 tuổi phạm tội mà gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác thì cha, mẹ có trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định trên.

P.V

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/cha-me-phai-boi-thuong-khi-con-chua-thanh-nien-pham-toi-post483396.antd