Cha tôi

Gốc
TTO - Cho đến khi lên cấp hai, tôi mới nhận ra cha mình có một vết sẹo lớn trên mặt do chiến tranh để lại. Có thể điều này làm gương mặt cha khác với những gương mặt của người bình thường.

Tin nóng

Tin mới