Chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cán bộ nhũng nhiễu người dân

Gốc
ND – Trong ngày làm việc thứ 13, ngày 6-11, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường trình bày báo cáo việc thực hiện pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó nêu rõ, việc cấp giấy chứng nhận nhìn chung còn chậm, nhất là các loại đất chuyên dùng, đất ở đô thị và đất lâm nghiệp do cán bộ, công chức gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân.

Tin nóng

Tin mới