Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chậm cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo

Báo Nhân Dân
Gốc

ND- Thực hiện các loại hình bảo hiểm y tế (BHYT) tự nguyện, BHYT người nghèo là một trong những chủ trương đúng đắn, mang tính nhân đạo của Đảng, Nhà nước, góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=141670&sub=54&top=37