(ĐTCK-online) UBCK vừa có quyết định xửa phạt vi phạm hành chính đối với 2 doanh nghiệp niêm yết trên Sở GDCK Hà Nội là CTCP Thủy điện Nậm Mu (HJS) và CTCP Sông Đà 6.06 (SSS) với mức phạt 80 triệu đồng mỗi công ty.

Cụ thể, HJS chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2010; chậm nộp BCTC bán niên năm 2010 đã được soát xét; chậm nộp BCTC quý III/2010 và BCTC quý I/2011; chậm công bố thông tin bất thường về Nghị quyết ĐHCĐ ngày 10/4/2010; chậm công bố thông tin theo yêu cầu của HNX về việc giải trình chênh lệch trước và sau kiểm toán ngày 04/5/2011.

Còn SSS chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2010; chậm nộp BCTC quý IV/2010 và BCTC quý I/2011; chậm công bố thông tin bất thường về Nghị quyết ĐHCĐ ngày 22/4/2011.

Ngoài mức phạt 80 triệu đồng, UBCK còn yêu cầu HJS và SSS phải xác định cá nhân có lỗi gây ra vi phạm hành chính để xác định trách nhiệm pháp lý và nghĩa vụ tài chính của người đó theo quy định của pháp luật và phải báo cáo kết quả xác định cá nhân có lỗi gây ra vi phạm hành chính tới UBCK trước ngày 18/12/2011, đồng thời báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các thiếu sót, sai phạm của cá nhân đó.