Các chuyên gia y dược học dân tộc cho biết phương pháp "nhĩ châm" có thể điều trị bệnh mất ngủ.