Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chấm dứt các dự án chậm triển khai

Trong năm 2023, UBND TP Hà Nội yêu cầu, đối với các dự án chậm triển khai, đã thanh tra, kiểm tra kết luận nhưng chủ đầu tư không khắc phục, chưa đưa đất vào sử dụng, chây ì, tiếp tục vi phạm thì kiên quyết xử lý, lập hồ sơ chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

Hà Nội rà soát dự án chậm triển khai trên địa bàn. Ảnh: Quang Vinh.

Hà Nội rà soát dự án chậm triển khai trên địa bàn. Ảnh: Quang Vinh.

Báo cáo của UBND TP Hà Nội cho thấy, tính đến hết năm 2022, qua kết quả kiểm tra, xử lý đối với 135 dự án chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhận thấy: có 11 dự án đang triển khai theo tiến độ đã được phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh; 12 dự án loại khỏi danh sách do trùng lặp, nhà đầu tư đề xuất nghiên cứu khi chưa có ý kiến của UBND thành phố; đặc biệt 59 dự án chấm dứt hoạt động, dừng triển khai hoặc chấm dứt việc giao chủ đầu tư nghiên cứu lập quy hoạch theo quy định...

Đáng chú ý, về kết quả xử lý 404 dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thì có 109 dự án với tổng diện tích 326ha hiện chủ đầu tư đã chủ động khắc phục các vi phạm; 44 dự án với tổng diện tích 2.607ha đất đang được UBND thành phố xem xét thu hồi đất, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất, chấm dứt hoạt động dự án; 85 dự án với tổng diện tích 132 ha đất chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng...

UBND TP Hà Nội cho biết, trong năm 2023, sẽ thực hiện có hiệu quả các biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý từng bước, dứt điểm các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai trên địa bàn TP Hà Nội. Cụ thể, UBND thành phố yêu cầu, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị có liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch theo dõi, đôn đốc đối với các dự án chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng đã được UBND thành phố quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng, tham mưu, báo cáo UBND thành phố xử lý đối với từng trường hợp.

Đối với các dự án chậm triển khai đã thanh tra, kiểm tra kết luận, UBND thành phố đã chỉ đạo xử lý, khắc phục nhưng chủ đầu tư không khắc phục, chưa đưa đất vào sử dụng theo dự án đầu tư được duyệt hoặc các tổ chức, cá nhân vi phạm nhưng chây ì, không chấp hành quyết định xử lý, tiếp tục vi phạm thì kiên quyết xử lý, lập hồ sơ chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng Sở Nội vụ tham mưu, báo cáo xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân chậm, không thực hiện nhiệm vụ được giao, không có ý kiến làm rõ các nội dung, nguyên nhân tổ chức sử dụng đất chậm đưa đất vào sử dụng, thiếu chủ động, tích cực, để kéo dài, tồn đọng các nội dung nêu trên, báo cáo kết quả vào ngày 25 hàng tháng.

Khi thẩm tra Nghị quyết về việc phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của TP Hà Nội, Ban Kinh tế -Ngân sách của HĐND TP Hà Nội đề nghị UBND thành phố rà soát bổ sung báo cáo về nhu cầu vốn và khả năng cân đối nguồn vốn ngân sách thành phố đến năm 2025 để triển khai đầu tư các dự án lớn. Đồng thời, làm rõ việc tuân thủ quy định của Luật Đầu tư công đối với các dự án kéo dài sang kỳ trung hạn 2026-2030.

Về các dự án chậm tiến độ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, ngay sau khi HĐND thành phố ban hành kết luận tại phiên chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố, UBND thành phố đã ban hành các kế hoạch và nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan tập trung triển khai; tổ chức nhiều các họp, giao ban kiểm điểm tiến độ, kiểm tra thực địa các dự án.

Ông Tuấn cho hay, đối với các dự án không đảm bảo tiến độ, nhà đầu tư không đủ năng lực, UBND thành phố đã kiên quyết chỉ đạo chấm dứt hoạt động dự án; thu hồi đất đã giao cho nhà đầu tư thực hiện dự án để xây dựng trường học công lập.

H.Vũ