Chấm dứt hoạt động 2 trang trại chăn nuôi ngoài vùng quy hoạch

Ra mắt Chi hội nghề nghiệp chăn nuôi bò sinh sản

UBND tỉnh phê duyệt công văn số 11535/UBND-VP và 11536/UBND-VP về việc chấm dứt hoạt động cơ sở chăn nuôi nằm ngoài vùng quy hoạch.

Theo đó, UBND tỉnh quyết định chấm dứt hoạt động đối với trại chăn nuôi heo của ông Đoàn Thanh Luân (xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc) và trại chăn nuôi gà của bà Huỳnh Thị Ngọc Lan (phường Tân Phước, TX. Phú Mỹ). Lý do chấm dứt hoạt động là do 2 cơ sở này nằm ngoài vùng quy hoạch chăn nuôi năm 2022 của UBND huyện Xuyên Mộc và UBND TX. Phú Mỹ. Việc chấm dứt hoạt động các trang trại, cơ sở chăn nuôi nằm ngoài vùng quy hoạch nhằm bảo đảm an toàn nguồn nước, bảo đảm vệ sinh môi trường và tiến tới quy hoạch chăn nuôi tập trung.

Cũng tại các công văn này, UBND tỉnh giao UBND huyện Xuyên Mộc và UBND TX. Phú Mỹ chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý để thực hiện chấm dứt hoạt động cơ sở nêu trên trong năm 2022 theo đúng quy định.

LINH ĐAN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/kinh-te/202209/cham-dut-hoat-dong-2-trang-trai-chan-nuoi-ngoai-vung-quy-hoach-960428/