Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chấm dứt thu lệ phí trái qui định

Gốc

(HNM) - Đến ngày 30-9-2008, nếu quận, huyện nào còn các khoản phí, lệ phí trái quy định, lãnh đạo địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố - Đó là nội dung chỉ đạo của UBND TP Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ ngay những khoản thu phí, lệ phí không có tên trong danh mục chi tiết phí, lệ phí của Chính phủ.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/54/180562