Chấm dứt tư cách thành viên đối với CTCK Vina

Gốc
Ngày 25/11, Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã ban hành quyết định về việc chấm dứt tư cách thành viên giao dịch thị trường niêm yết và thị trường đăng ký giao dịch đối với CTCK Vina (OTC: VNSC).

Tài liệu đính kèm:
054_2015.11.25_3146ed0_QD cham dut TCTV CTCK Vina 01.jpg
054_2015.11.25_e570b90_QD cham dut TCTV CTCK Vina 02.jpg

Tin nóng

Tin mới