Chấm dứt việc không kiểm soát được chất lượng đào tạo ĐH

Gốc
Trong Chỉ thị 296/CT-TTg về đổi mới quản lý giáo dục đại học (ĐH) giai đoạn 2010 - 2012 vừa được ban hành, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kiên quyết chấm dứt tình trạng không kiểm soát được chất lượng đào tạo.

Bộ GD - ĐT được Thủ tướng giao thực hiện 12 nhiệm vụ nhằm đổi mới quản lý giáo dục ĐH, trong đó, có việc phối hợp với các Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính rà soát các chỉ tiêu phát triển hệ thống giáo dục ĐH đến năm 2020; tăng cường công tác dự báo để các mục tiêu và chỉ số phát triển giáo dục ĐH có tính khả thi, làm cơ sở xây dựng Chiến lược Phát triển giáo dục giai đoạn 2011 - 2020. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GD - ĐT hướng dẫn và kiểm tra các trường áp dụng mức trần học phí mới theo hướng tăng học phí phải gắn liền với các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo; thực hiện tốt các chính sách miễn giảm học phí, chính sách tín dụng sinh viên. Ngoài ra, thủ tướng yêu cầu Bộ GD - ĐT xử lý nghiêm khắc đối với những trường sau 3 năm thành lập không đáp ứng đủ các tiêu chí, điều kiện của một trường ĐH, cao đẳng như cam kết; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra hoạt động liên kết đào tạo, đào tạo theo hình thức vừa học vừa làm, đào tạo từ xa, đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ… Phạm Trung

Tin nóng

Tin mới