Chậm hồi âm 55/16

Gốc
Thời gian qua, Báo Thanh tra đã gửi công văn, đơn thư đến các cơ quan chức năng, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hồi âm của:

Tỉnh ủy Hưng Yên: Công văn số 84/BTT-PV ngày 23/3/2016, bài "Trở lại bài "Cần sớm làm rõ bất thường tại xã Hồng Nam" ở Hưng Yên: Uất ức như bị chính quyền… cướp!", Báo Thanh tra số 21, ra ngày 11/3/2016.

Ngày 30/3/2016, Tỉnh ủy Hưng Yên có Công văn số 48-CV/TU cho biết Bí thư Tỉnh ủy đã đề nghị Chủ tịch UBND TP Hưng Yên chỉ đạo xác minh, trên cơ sở quy định của pháp luật trả lời Báo Thanh tra; đồng thời gửi kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

UBND huyện Hoài Đức (Hà Nội): Công văn số 25/BTT-BĐ ngày 26/1/2016, bài "Viết tiếp bài "Giao thầu trái luật, dồn thừa 10.223m2 đất": Người tố cáo bị đe dọa", Báo Thanh tra số 4, ra ngày 12/1/2016.

UBND TP Hà Nội: Công văn số 27/BTT-PV ngày 26/1/2016, bài "Trở lại loạt bài liên quan đến việc thu hồi chợ Đại Từ: Phường quyết liệt thu hồi rồi xin bàn giao?", Báo Thanh tra số 7, ra ngày 22/1/2016.

UBND TP Hải Phòng: Công văn số 23/BTT-PV ngày 26/1/2016, bài "Xã hội hóa Bến xe tại Hải Phòng: Đem con bỏ chợ?", Báo Thanh tra số 7, ra ngày 22/1/2016.

Đề nghị các cơ quan trên hồi âm để Báo Thanh tra thông tin tới bạn đọc.

B.B.Đ

Tin nóng

Tin mới