Chậm hồi âm 57/17

Gốc
Thời gian qua, Báo Thanh tra đã gửi công văn, đơn thư đến các cơ quan chức năng, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hồi âm của:

UBND tỉnh Quảng Ngãi: Công văn số 208/BTT-PV ngày 26/4/2017 bài "Sai phạm đất đai ở Sơn Tịnh (Quảng Ngãi): Xử lý chưa nghiêm", Báo Thanh tra số 31, ra ngày 18/4/2017.

UBND huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh): Công văn số 173/BTT-PV ngày 10/4/2017 bài "Kỳ Anh, Hà Tĩnh: Ai bao che cho xây nhà trái phép trên đất lâm nghiệp?", Báo Thanh tra số 27, 28, ra ngày 4/4/2017.

UBND TP Hải Phòng: Công văn số 172/BTT-PV ngày 10/4/2017 bài "Hải Phòng: Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm nợ lương và BHXH nhân viên nói gì?", Báo Thanh tra số 25, ra ngày 28/3/2017.

UBND quận Ba Đình (Hà Nội): Công văn số 171/BTT-PV ngày 10/4/2017 bài "Trúc Bạch (Hà Nội): Dân tố phường chậm xử lý lấn chiếm lối đi chung", Báo Thanh tra số 27, 28, ra ngày 4/4/2017.

Đề nghị các cơ quan trên hồi âm để Báo Thanh tra thông tin tới bạn đọc.

B.B.Đ

Tin nóng

Tin mới