Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chậm làm nhà ở cho công nhân

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Lao động làm việc trong các DN công nghiệp, dịch vụ ở các KCN đang là vốn quý. Nhưng, đời sống hằng ngày của phần lớn những người lao động chỉ trông chờ vào các làng nhà trọ, đời sống của họ hiện đang ở mức dưới tối thiểu.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=108210&sub=127&top=39