Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chăm lo cho công nhân: Phải giải quyết bằng cơ chế

Gốc

Nhiều nước trên thế giới, chủ sử dụng lao động và CĐ có cơ chế thương lượng định kỳ. Đến hạn, họ lại ngồi lại với nhau xem các bên có đề xuất gì về chế độ, lương hướng hay không. Sau thương lượng, các bên cùng ký một cam kết

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/xahoi/2008/7/159433