Chăm lo đời sống, nâng cao trình độ cho nữ CN

(NLĐ)- Ông Nguyễn Huy Cận, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, đã lưu ý như vậy tại hội nghị tổng kết hoạt động CĐ KCX-KCN TP năm 2007 tổ chức vào cuối tuần qua. Theo đó, ngoài tập trung tuyên truyền pháp luật, CĐ các KCX-KCN TP cần tiếp tục vận động các doanh nghiệp hỗ trợ, tạo điều kiện cho nữ công nhân (CN) nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ; đa dạng các hình thức chăm lo đời sống tinh thần cho nữ CN

Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/cong-doan/212682.asp