Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số

Gốc
(HNM) - Sáng 20-10, huyện Thạch Thất, một trong ba đơn vị làm điểm của TP Hà Nội, đã tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số với sự tham gia của 150 đại biểu đại diện cho hơn 10.000 người thuộc 10 dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Trong thời gian qua, huyện Thạch Thất đã dành sự quan tâm đặc biệt cho đồng bào các dân tộc thiểu số, chủ yếu ở 3 xã Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung (thuộc huyện Lương Sơn, Hòa Bình trước đây). Do vậy, đồng bào đã đoàn kết một lòng, cùng đồng bào Kinh xây dựng cuộc sống mới, tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đem lại hiệu quả kinh tế cao; nhờ đó đời sống vật chất và tinh thần của bà con các dân tộc không ngừng nâng lên. 100% số xã vùng dân tộc thiểu số được đầu tư xây dựng đường giao thông thuận lợi, người dân được sử dụng điện lưới quốc gia; trên 80% số hộ được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh. Sự nghiệp giáo dục được chăm lo, 3 xã trên đã được công nhận phổ cập tiểu học và THCS; 100% thôn, bản có nhân viên y tế. Toàn huyện đã phát triển được 313 đảng viên người dân tộc thiểu số làm nòng cốt để tuyên truyền nhân dân các dân tộc chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Đại hội đã trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp đại đoàn kết các dân tộc thiểu số" và khen thưởng cho 150 cá nhân tiêu biểu, đồng thời chọn cử 38 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TP Hà Nội. Lê Hoàn

Tin nóng

Tin mới