Chăm lo nhà ở cho toàn dân - bài học kinh nghiệm từ Singapore

Singapore có 633km2, dân số hơn 4 triệu người. Mật độ dân số 4.800 người/km2, trong nội thành lên tới 8.800 người/km2. Singapore là...

Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/bdsthegioi/2008/03/25/105148/6848