Chăm lo tốt đời sống CBGV, NV

Gốc
Năm học 2013-2015, Công đoàn ngành Giáo dục quận được CĐ Giáo dục TP Hà Nội, LĐLĐ quận Đống Đa, đánh giá thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch. Các cấp CĐ ngành tích cực đổi mới, chủ động tổ chức hiệu quả các hoạt động, phù hợp với điều kiện mỗi nhà trường, đặc biệt chú trọng thực hiện tốt chức năng đại diện và chăm lo đời sống CBGV, NV.

Toàn ngành Giáo dục quận hiện có 3.353 CBGV,NV. Đời sống CBGV,NV đã và đang từng bước được nâng lên, các chế độ, chính sách như BHXH, BHYTcủa CBGV,NV được thực hiện tốt. Việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBGV,NV luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của công đoàn ngành. Chính vì vậy CBGV,NV toàn ngành rất yên tâm công tác, cống hiến hết mình vì sự nghiệp trồng người.

Chăm lo tốt đời sống CBGV, NV - Ảnh 1

Lãnh đạo cấp trên trao bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Công đoàn GD quận đã tổ chức các hoạt động như liên hoan văn nghệ; ngày hội văn hóa-thể thao trong CBGV, NV; thăm hỏi, giao lưu, tọa đàm, gặp mặt các thế hệ nhà giáo. Ngày hội văn hóa - thể thao trong CBGV,NV thu hút sự tham gia của đại diện 10 cụm với 600VĐV, giáo viên. Ngày hội đã tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên các nhà trường được giao lưu, học hỏi, nâng cao đời sống văn hóa, đồng thời tăng cường sức khỏe và tinh thần đoàn kết trong toàn ngành. Cũng trong năm học 2014-2015, 100% các đơn vị đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho đội ngũ CBGV,NV. 100% đơn vị tổ chức gặp mặt và trao thưởng cho con CBGV,NV có thành tích xuất sắc trong học tập.

Năm học 2014 - 2015 là năm học thứ ba tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và Công đoàn GD Việt Nam về việc hỗ trợ giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Công đoàn GD quận đã phối hợp với Phòng GD&ĐT vận động CBGV,NV và học sinh các đơn vị trong toàn ngành ủng hộ giáo dục vùng khó khăn với số tiền lớn. Nhân dịp Tết Ất Mùi năm 2015, Công đoàn GD quận đã trợ cấp cho 55 CBGV,NV có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 43 triệu đồng. Các đơn vị nhà trường cũng đã chủ động phối hợp với chính quyền thăm hỏi các đồng chí CBGV,NV, tặng quà đối tượng diện chính sách, nghỉ hưu, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Công đoàn các đơn vị trường học tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Nhà giáo Hà Nội đỡ đầu học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt”, nhiều giáo viên đã giúp đỡ, động viên các học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Toàn ngành có 297 nhà giáo nhận đỡ đầu 345 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hỗ trợ trên 212.000.000 đồng.

Cùng với đó, các cấp Công đoàn GD quận đã phối hợp với chuyên môn tham mưu, đề xuất với cơ quan chức năng về ban hành chế độ, chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý. Công đoàn đã tích cực giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, các quy định đối với CBGV,NV, kiến nghị với chính quyền đồng cấp giải quyết các chế độ như tiền khen thưởng, chế độ BHXH, BHYT và các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích CBGV,NV đã được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế của cơ quan, đơn vị. Qua kiểm tra, các quyền và lợi ích chính đáng của CBGV,NV được thực hiện đúng quy định, không có các trường hợp vi phạm về chế độ chính sách đối với nhà giáo và người lao động.

Nhằm xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong cơ quan, đơn vị, công đoàn GD quận đã phối hợp chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở. Tổ chức tốt hội nghị cán bộ viên chức ngay từ đầu năm học, đảm bảo 100% đơn vị trong toàn ngành tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức. Nội dung hội nghị đã xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, thông qua việc sửa đổi các quy chế phù hợp với từng năm học như quy chế chi tiêu nội bộ, làm việc, quy chế phối hợp giữa công đoàn và chính quyền, thỏa ước lao động tập thể (với trường ngoài công lập) góp phần quan trọng xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong đơn vị và nề nếp kỷ cương trong công tác.

T.Vũ

Tin nóng

Tin mới