Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chăm lo việc làm, ổn định đời sống cho đoàn viên, người lao động

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Việt Nam vừa ban hành Hướng dẫn số 53/HD-TLĐ, về thực hiện chủ đề hoạt động năm 2022 của Công đoàn Việt Nam. Chủ đề hoạt động năm 2022 của các cấp Công đoàn là 'Chăm lo việc làm, đời sống cho NLĐ (NLĐ); phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam'.

Công nhân Thủ đô bị ảnh hưởng bởi Covid-19 nhận hỗ trợ từ tổ chức Công đoàn.

Theo đó, thực hiện chủ đề hoạt động công đoàn năm 2022 về chăm lo việc làm, đời sống, các cấp công đoàn tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan trong đề xuất các chính sách hỗ trợ NLĐ gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, các chính sách khôi phục việc làm, học nghề, tìm kiếm, tạo thêm việc làm mới cho NLĐ. Thực hiện kết nối kịp thời thông tin về cung – cầu lao động giữa các đơn vị trên cùng một địa bàn, giữa các địa bàn trong cùng một địa phương và giữa các địa phương ở những nơi có đủ điều kiện, giúp NLĐ có việc làm và ổn định thu nhập.

Cùng với đó, các cấp Công đoàn chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình nghiên cứu, đề xuất nội dung xây dựng văn bản pháp luật có liên quan đến lao động, Công đoàn. Trước mắt, tập trung vào dự án Luật BHXH (sửa đổi), dự án Luật BHYT (sửa đổi), dự án Luật Việc làm (sửa đổi), tổng kết đánh giá, đề xuất chính sách trong sửa đổi Luật An toàn, vệ sinh lao động; tham gia tích cực hoạt động của Hội đồng Tiền lương quốc gia; tham mưu đề xuất chính sách tiền lương, tiền lương tối thiểu vùng đối với khu vực sản xuất kinh doanh; các cơ quan nhà nước, các hội đồng tại ngành, địa phương về các cơ chế, chính sách, giải pháp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Công đoàn Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Đổi mới hoạt động, hướng về cơ sở, chăm lo cho người lao động

Trong chăm lo cho đoàn viên, NLĐ, các cấp Công đoàn sẽ rà soát các chính sách hỗ trợ của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 để kịp thời điều chỉnh, sửa đổi, đảm bảo phù hợp, đồng bộ với các quy định của pháp luật. Đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với NLĐ bị ảnh hưởng do Covid-19.

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chăm lo phúc lợi, lợi ích đoàn viên, NLĐ tại các cấp công đoàn. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch về tổ chức, triển khai thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất”, dự kiến trong năm 2022 khởi công 8 dự án tại các địa phương.

Trong công tác tuyên truyền, giáo dục, các cấp công đoàn tăng cường nắm bắt tâm tư nguyện vọng, nhu cầu việc làm của NLĐ, tham gia thông tin kết nối cung - cầu để NLĐ có việc làm; tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức trách nhiệm của NLĐ, người sử dụng lao động trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo việc làm, ổn định thu nhập cho NLĐ. Triển khai Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong CNLĐ tại doanh nghiệp đến năm 2030”, giúp công nhân không ngừng học tập, nâng cao trình độ, có việc làm bền vững, thu nhập ngày càng cao.

THANH HÒA