Bộ GTVT vừa có thông cáo báo chí về tình hình triển khai Đề án xây dựng 186 cầu treo dân sinh đảm bảo ATGT trên phạm vi 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên.

Thông cáo khẳng định chậm nhất khoảng tháng 6/2015 sẽ hoàn thành toàn bộ Đề án này. Chủ trương xây dựng cầu treo dân sinh là thực hiện chính sách của Đảng và Chính phủ nhằm phục vụ việc đi lại của nhân dân các vùng núi, đồng bào dân tộc, các cháu học sinh với phương châm bốn nhất: an toàn nhất, nhanh nhất, nhiều nhất, hiệu quả nhất. Vì vậy, Bộ GTVT đã yêu cầu công tác quản lý, điều hành và thi công xây dựng cầu treo phải đảm bảo khách quan, minh bạch và thật khẩn trương.

Đến nay các đơn vị đang triển khai thi công 12 cầu, trong đó có 08 cầu hoàn thành trong tháng 10/2014 là: cầu Bản Côm thuộc tỉnh Yên Bái, cầu Nam Công thuộc tỉnh Hà Nam, cầu Bản Diềm thuộc tỉnh Nghệ An, cầu Sam Lang thuộc tỉnh Điện Biên; cầu Chợ Mới, cầu Bản Giềng, cầu Pjao và cầu Nà Đán thuộc tỉnh Bắc Kạn và tiếp tục triển khai các cầu tiếp theo trên địa bàn 28 tỉnh, sẽ hoàn thành khoảng 80 cầu trong năm 2014