Chậm nộp thuế phải chịu lãi suất 0,03%/ngày

Gốc
Sáng 13-6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi) với 442/453 đại biểu có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 91,32%.

Trước đó, Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi).

Tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo Luật đã tách bạch nội dung về thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước, chỉnh lý khoản 1 Điều 3 như sau: “Thuế là khoản nộp ngân sách nhà nước bắt buộc của tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân theo quy định của các luật về thuế”.

Về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan Kiểm toán nhà nước và nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan Thanh tra nhà nước, tiếp thu ý kiến đại biểu, UBTVQH đã chỉ đạo Cơ quan thẩm tra và Cơ quan soạn thảo bổ sung nội dung quy định cơ quan quản lý thuế và người nộp thuế có trách nhiệm thực hiện kiến nghị, kết luận của cơ quan Kiểm toán nhà nước, Thanh tra nhà nước.

Để đảm bảo khách quan, minh bạch, bổ sung quy định khi người nộp thuế chưa đồng ý với nghĩa vụ thuế phải nộp thì người nộp thuế có văn bản đề nghị cơ quan quản lý thuế và cơ quan Kiểm toán nhà nước, Thanh tra nhà nước xem xét lại nghĩa vụ thuế phải nộp.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

Đồng thời, để bảo đảm quyền khởi kiện của người nộp thuế (bên thứ ba), UBTVQH sẽ yêu cầu Chính phủ và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, bổ sung các quy định để bảo đảm quyền khiếu nại, khởi kiện của người nộp thuế (bên thứ ba) đối với kết luận, kiến nghị của cơ quan Kiểm toán nhà nước, Thanh tra nhà nước khi tiến hành sửa đổi hệ thống pháp luật có liên quan.

Có ý kiến cho rằng, việc quy định tiền chậm nộp thuế ở mức 0,03%/ngày là thấp hơn so với lãi suất ngân hàng, dẫn đến việc các doanh nghiệp cố tình chây ì, chậm nộp tiền thuế để giảm chi phí, do đó đề nghị cần nghiên cứu tăng mức tính tiền chậm nộp ở mức cao hơn.

Theo UBTVQH, trong giai đoạn vừa qua, do biến động của nền kinh tế, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn vì lý do khách quan, do đó để nuôi dưỡng nguồn thu, tạo điều kiện và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Quốc hội đã nhiều lần điều chỉnh giảm mức tiền chậm nộp (từ 0,07% xuống 0,05% và hiện nay là 0,03%/ngày).

Mặt khác, mức tính tiền chậm nộp 0,03%/ngày tương đương với mức 10,95%/năm, trong khi ghi nhận lãi suất huy động bằng VND hiện nay khoảng 4,5 - 5,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng và mặt bằng lãi suất cho vay VND hiện nay phổ biến từ 6 - 9%/năm đối với các khoản cho vay ngắn hạn.

“Như vậy, mức tiền chậm nộp hiện nay đã vượt quá mức lãi suất cho vay cao nhất trên thị trường. Do đó, UBTVQH xin Quốc hội cho phép giữ như dự thảo Luật trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7”, Báo cáo giải trình nêu.

Đại biểu tham gia biểu quyết tại phiên họp

Có ý kiến cho rằng, quy định việc không trả lại số tiền thuế nộp thừa cho người nộp thuế trong một số trường hợp và giao cho Bộ Tài chính quy định thủ tục xử lý số tiền này là chưa phù hợp. Đồng thời, đề nghị chỉnh lý lại theo hướng số tiền thuế nộp thừa này là thuộc sở hữu của Nhà nước; bỏ quy định việc không trả lại tiền nộp thừa cho người nộp thuế nếu không có văn bản yêu cầu trả lại trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý thuế ban hành thông báo để bảo đảm phù hợp với Bộ luật Dân sự và thực tiễn.

Tiếp thu ý kiến đại biểu, UBTVQH đã chỉ đạo chỉnh lý theo hướng bỏ quy định đối với trường hợp người nộp thuế không có văn bản yêu cầu trả tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa với cơ quan quản lý thuế trong thời hạn quá 30 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý thuế ban hành thông báo.

Đồng thời, chỉnh lý lại trong thời hạn 01 năm thành sau 01 năm kể từ ngày thông báo công khai nhưng người nộp thuế không có phản hồi hoặc không có văn bản yêu cầu trả tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa với cơ quan quản lý thuế.

Luật Quản lý thuế sửa đổi có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7- 2020. Riêng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử có hiệu lực từ ngày 1-7- 2022; khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử trước ngày 1-7-2022.

Đối với các khoản thuế được miễn, giảm, không thu, xóa nợ thuế phát sinh trước ngày 1-7- 2020 thì tiếp tục xử lý theo quy định của Luật Quản lý thuế hiện hành, đối với các khoản tiền thuế nợ đến ngày 1-7-2020 thì được xử lý theo quy định tại Luật này.

H.L