(VietNamNet) - Số lượng dự án và vốn đầu tư nước ngoài năm tăng cao, nhưng cơ cấu đầu tư bất hợp lý, tỉ lệ giải ngân cũng quá thấp. Hội nghị ngày 10/10 đã phân tích các nguyên nhân của hiện tượng này.