Chậm vẫn... hoàn chậm

Gốc
Ba tháng đầu năm nay, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào VN đạt khoảng 5,4 tỉ USD nhưng tỉ lệ vốn thực hiện các dự án FDI cũng chỉ đạt gần 2 tỉ USD (37%). Như vậy, có thể nhận thấy thu hút đầu tư tỉ lệ nghịch với tốc độ giải ngân.

Tin nóng

Tin mới