Chạm vào ước mơ kỳ 3 do Báo Thanh Niên thực hiện tiếp sức cho Bùi Thị Trinh - cô gái một chân ước mơ có một chiếc chân giả và học tiếp lên đại học.