Chấn chỉnh bảo trì đường bộ phía Bắc

Tổng cục Đường bộ VN yêu cầu các sở GTVT khu vực phía Bắc được giao quản lý quốc lộ khắc phục ngay hạn chế trong công tác quản lý bảo trì.

Theo Tổng cục Đường bộ VN, thời gian qua, chất lượng bảo trì các tuyến đường quốc lộ của các sở GTVT khu vực phía Bắc còn khác nhau, một số Sở GTVT vẫn làm chưa tốt công tác này. Bên cạnh đó việc quản lý và xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ vẫn chưa quyết liệt, triệt để.

Tổng cục Đường bộ VN yêu cầu các sở GTVT giám sát, kiểm tra, đánh giá chất lượng thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, chỉ đạo các nhà thầu huy động đầy đủ thiết bị máy móc, nhân vật lực tại công trường, bố trí cán bộ đủ năng lực điều hành thường trực tại hiện trường để chỉ đạo, điều hành thi công, kiểm soát chất lượng, tiến độ thực hiện.

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/chan-chinh-bao-tri-duong-bo-phia-bac