Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chấn chỉnh công tác giết mổ lợn xuất khẩu

(Chinhphu.vn) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các công ty giết mổ lợn xuất khẩu tổ chức thu mua lợn để giết mổ xuất khẩu phải có nguồn gốc rõ ràng, có giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển theo quy định.

Giết mổ lợn đảm bảo các quy định về thú y - Ảnh minh họa

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, đến tháng 5/2011, đã có nhiều lô hàng thịt lợn sữa xuất khẩu của một số công ty Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Hồng Kông bị nhiễm các chất tồn dư kháng sinh vượt quá giới hạn cho phép.

Để khắc phục những tồn tại trên, đồng thời đẩy mạnh việc xuất khẩu sản phẩm thịt lợn sang các nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các công ty giết mổ lợn xuất khẩu tổ chức thu mua lợn để giết mổ xuất khẩu phải có nguồn gốc rõ ràng, có giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển theo quy định; Thực hiện nghiêm túc việc thu mua, vận chuyển lợn và giết mổ lợn xuất khẩu theo hướng dẫn của cơ quan thú y.

Bên cạnh đó, Bộ giao Cục Thú y tiếp tục chỉ đạo các cơ quan thú y vùng I, II, III tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ lợn giết mổ tại các cơ sở giết mổ lợn xuất khẩu, sử dụng dấu kiểm soát giết mổ để đóng trên thân thịt lợn xuất khẩu phải theo quy định của pháp luật về thú y.

Đồng thời, thực hiện việc kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch xuất khẩu thịt lợn đông lạnh theo đúng yêu cầu của nước nhập khẩu và quy định của pháp luật về thú y.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, trong thời gian qua, Bộ đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức điều tra nguyên nhân, truy xuất nguồn gốc, áp dụng các biện pháp khắc phục để loại trừ nguyên nhân các lô hàng thịt lợn đông lạnh xuất khẩu sang các nước không đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh thú y, bị nhiễm chất tồn dư kháng sinh vượt giới hạn cho phép, đồng thời thông báo kết quả điều tra nguyên nhân các lô hàng thịt lợn đông lạnh bị nhiễm chất tồn dư kháng sinh, các biện pháp áp dụng đối với việc sản xuất thịt lợn đông lạnh xuất khẩu cho cơ quan thú y nước nhập khẩu. Do vậy đến nay các lô hàng thịt lợn đông lạnh xuất khẩu đều đảm bảo các yêu cầu vệ sinh thú y của nước nhập khẩu, không có lô hàng nào bị cảnh báo nhiễm chất tồn dư kháng sinh vượt quá giới hạn cho phép

Thu Nga

Nguồn Chính Phủ: http://baodientu.chinhphu.vn/home/chan-chinh-cong-tac-giet-mo-lon-xuat-khau/201110/100940.vgp