Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chấn chỉnh công tác quản lý trật tự xây dựng

Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản gửi UBND các quận huyện việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng (TTXD) trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Sở Xây dựng TPHCM đề nghị UBND các quận huyện đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến người dân các quy định pháp luật về xây dựng, đất đai, quy hoạch, với nhiều hình thức, phương pháp linh hoạt, nhằm góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Đồng thời, tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý TTXD thông qua Quy chế phối hợp quản lý TTXD trên địa bàn thành phố và kế hoạch liên tịch tăng cường công tác quản lý TTXD trên địa bàn quận huyện đã được ký kết giữa Sở Xây dựng và UBND các quận huyện. Việc kiểm tra phải mang tính đồng bộ, xuyên suốt từ lúc khởi công đến khi công trình xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng.

Đối với công trình xây dựng sau khi đã hoàn thành đưa vào sử dụng, Thanh tra Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra, lập biên bản kết thúc kiểm tra xây dựng và có văn bản chuyển UBND cấp xã để tiếp tục theo dõi, giám sát. Trường hợp phát sinh vi phạm TTXD, UBND cấp xã lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Chủ động rà soát các quy hoạch tại địa phương, phối hợp Sở QH-KT, Sở TN-MT và các sở ngành liên quan đề xuất UBND TPHCM điều chỉnh cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công khai các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt, tổ chức cắm mốc giới tại thực địa theo quy định để người dân biết, thực hiện và giám sát thực hiện; công khai và kịp thời hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định.

ĐA THIỆN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/chan-chinh-cong-tac-quan-ly-trat-tu-xay-dung-703037.html