Chấn chỉnh công tác vận chuyển người bệnh

Gốc
Bộ Y tế vừa yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh khẩn trương rà soát và gỡ bỏ ngay (nếu có) các quy định nội bộ về hạn chế người bệnh và người nhà lựa chọn dịch vụ vận chuyển người bệnh ra viện, xin về.

BV Nhi Trung ương xin lỗi về hành vi của...

Theo ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục khám chữa bệnh, Bộ Y tế, thực tế hiện nay, dịch vụ vận chuyển người bệnh ra, vào tại một số cơ sở khám chữa bệnh đang diễn ra thiếu kiểm soát của lãnh đạo các bệnh viện. Vì vậy, Cục Quản lý Khám chữa bệnh yêu cầu giám đốc các cơ sở khám, chữa bệnh phải khẩn trương thực hiện rà soát và gỡ bỏ ngay (nếu có) các quy định nội bộ về hạn chế người bệnh và người nhà lựa chọn dịch vụ vận chuyển người bệnh ra viện, xin về… trong trường hợp không cần trợ giúp y tế.

Đối với các trường hợp chuyển viện, cấp cứu cần sự trợ giúp y tế, phải giải thích cho người bệnh cần sử dụng xe chuyên dụng (xe cứu thương bệnh viện, xe vận chuyển cấp cứu 115). Trường hợp người bệnh tự chọn dịch vụ vận chuyển phải ký cam kết tự chịu trách nhiệm về an toàn người bệnh.

Các trường hợp vận chuyển thi thể người bệnh thuộc loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm đề nghị thực hiện theo Điều 18 Luật Phòng chống Bệnh truyền nhiễm.

Đồng thời, các cơ sở khám chữa bệnh cần phải đào tạo nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho đội ngũ nhân viên bệnh viện, bao gồm cả nhân viên bảo vệ. Quy định rõ trong hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ điều khoản về giao tiếp ứng xử với người bệnh và người nhà người bệnh.

Bên cạnh đó, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp nhân viên bảo vệ có hành vi gây khó khăn, phiền hà cho người bệnh ra vào cơ sở khám chữa bệnh.

Cục trưởng Cục quản lý khám chữa bệnh đề nghị giám đốc các đơn vị nghiêm túc và khẩn trương thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị báo cáo về Cục để xem xét, giải quyết.

Hiền Minh

Share on Tumblr

Tin nóng

Tin mới