Chấn chỉnh hoạt động của trình dược viên trong bệnh viện

Gốc
Thanh tra Bộ Y tế có công văn yêu cầu Thanh tra Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường thanh, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu thuốc, mua thuốc của các BV công lập, đặc biệt đối với những thuốc do Quỹ BHYT chi trả; phát hiện kịp thời và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hiện tượng lạm dụng hoặc trục lợi từ BHYT. Thanh tra y tế các địa phương cần đẩy mạnh thanh, kiểm tra việc thực hiện các quy chế chuyên môn trong BV như: Quy chế điều trị ngoại trú, Quy chế sử dụng thuốc, Quy chế khám chữa bệnh theo yêu cầu... và tổ chức hoạt động của nhà thuốc BV. Ngoài ra, Thanh tra y tế các địa phương cũng cần chú trọng đến công tác thanh, kiểm tra về giá thuốc, đồng thời chấn chỉnh các hoạt động giới thiệu thuốc của trình dược viên và các công ty kinh doanh dược trong BV công lập.

H.THÁI

Tin nóng

Tin mới