Chấn chỉnh liên kết đào tạo đại học

Gốc
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga vừa yêu cầu các học viện, các trường đại học, cao đẳng (ĐH-CĐ) có tổ chức liên kết tuyển sinh và đào tạo liên thông trình độ ĐH-CĐ phải kiểm tra, rà soát, thực hiện nghiêm túc các qui định của pháp luật về liên kết đào tạo ĐH-CĐ.

Các trường để xảy ra sai phạm, sinh viên được chuyển sang trường khác để đào tạo - Ảnh: M.T

Theo đó, các học viện, các trường ĐH-CĐ không liên kết tuyển sinh và đào tạo liên thông ngoài cơ sở đào tạo để cấp bằng ĐH-CĐ hệ chính qui. Chỉ liên kết tuyển sinh và đào tạo liên thông tại các trường trung cấp chuyên nghiệp, trường ĐH-CĐ hoặc trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh và chỉ cấp bằng tốt nghiệp theo hình thức vừa làm vừa học.

Việc tổ chức đào tạo liên thông thực hiện theo qui định về đào tạo liên thông trình độ ĐH-CĐ ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13/02/2008 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

Bộ GD-ĐT sẽ phối hợp với các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức kiểm tra, xử lí các trường liên kết đặt lớp không đúng qui định.

Các trường vi phạm sẽ bị trừ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2012, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương kiểm điểm, xử lí kỉ luật tập thể và cá nhân để xảy ra sai phạm và sinh viên đang học chương trình liên kết trái quy định được chuyển sang trường khác để đào tạo.

Minh Thắng

Tin nóng

Tin mới