Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chấn chỉnh quản trị ngân hàng

ND - Sau hàng loạt diễn biến không thuận trên thị trường tiền tệ trong nước và quốc tế, các ngân hàng đã phải đi đến thống nhất và đồng thuận cao trong việc thực thi chính sách và quản trị ngân hàng nhằm bảo đảm ổn định và vững chắc toàn hệ thống.