Chân dung 28 thành viên Chính phủ sau kiện toàn

Gốc
Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội đã bầu Thủ tướng, phê chuẩn 2 phó thủ tướng và 12 bộ trưởng, trường ngành. Như vậy, sau kiện toàn, bộ máy Chính phủ hiện có 28 thành viên, trong đó phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình là nhân sự duy nhất không tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Văn Kiên - Linh Anh - Thanh Hằng

Nguồn Tiền Phong https://tienphong.vn/chan-dung-28-thanh-vien-chinh-phu-sau-kien-toan-post1326574.tpo