24H.COM.VN - Người con gái nhỏ nhắn với khuôn mặt xinh xinh, rất thu hút “đối phương”, đó là ấn tượng đầu tiên về My – Hot!Girl đầu tiên của Hostep City.