Ngoài khả năng trí tuệ thì chỉ có 3 điểm chung đáng lưu ý: trẻ, gầy, với làn da nhợt nhạt, hậu quả của những đêm dài ngồi trước máy tính. Nhưng họ là những hacker tại Trung Quốc chuyên đánh vào các website nhạy cảm trên thế giới, kể cả Lầu Năm Góc.