Chân dung nữ Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Gốc
Ngày 8/4, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, trưởng ngành . Bà Phạm Thị Thanh Trà là nữ Bộ trưởng duy nhất được phê chuẩn lần này. Như vậy, cùng với Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng, nội các mới hiện có hai nữ 'tư lệnh ngành'.

Linh Anh - Luân Dũng

Nguồn Tiền Phong https://tienphong.vn/chan-dung-nu-bo-truong-noi-vu-pham-thi-thanh-tra-post1326619.tpo