Chân dung tân Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang

Gốc
Ông Trần Lưu Quang - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hồ Chí Minh, được Bộ Chính trị phân công, chỉ định làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng (nhiệm kỳ 2020-2025).

Linh Anh

Nguồn Tiền Phong https://tienphong.vn/chan-dung-tan-bi-thu-thanh-uy-hai-phong-tran-luu-quang-post1333328.tpo