Chân dung tân Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên

Gốc
Tân Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên từng giữ các chức vụ: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình.

Tại phiên họp sáng nay 8/4, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Diên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương giữ chức Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Ông Nguyễn Hồng Diên sinh ngày 16/3/1965; quê quán: xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý hành chính công, Cử nhân Lịch sử-Giáo dục học, Cử nhân Kế toán tổng hợp

Tóm tắt quá trình công tác:

6/1992 - 2/1996: Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thái Bình khóa XII, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh

3/1996 - 12/2000: Tỉnh ủy viên, Bí thư tỉnh Đoàn; Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình

12/2000 - 3/2003: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Thái Bình

3/2003 - 2/2007: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vũ Thư, Thái Bình

2/2007 - 10/2010: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình

10/2010 - 4/2018: Phó Bí thư rồi Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình

11/2011- 3/2015: Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2011-2016

3/2015 - 7/2018: Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021

1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

4/2018 - 5/2020: Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020

7/2018 - 5/2020: Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016-2021

7/5/2020: Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

8/4/2021: Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công Thương với ông Nguyễn Hồng Diên./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV https://vov.vn/chinh-tri/chan-dung-tan-bo-truong-bo-cong-thuong-nguyen-hong-dien-848947.vov