Chân dung tân Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên

Gốc
Sáng 8/4, tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã phê chuẩn, bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Diên giữ chức Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Minh Hiền - Mỹ Hoa

Nguồn Kinh Tế Đô Thị http://kinhtedothi.vn/infographic-chan-dung-tan-bo-truong-bo-cong-thuong-nguyen-hong-dien-415357.html