Chân dung tân Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên

Gốc
Đồng chí Nguyễn Hồng Diên chính thức nhận nhiệm vụ từ ngày 12/4, sau khi được Quốc hội phê chuẩn và Chủ tịch nước ký quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Đồ họa: ĐT

Nguồn: TTXVN

Nguồn Đảng Cộng Sản VN https://daihoi13.dangcongsan.vn/multimedia/chan-dung-tan-bo-truong-bo-cong-thuong-nguyen-hong-dien-5548