Chân dung tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn

Gốc
Sáng 8/4, tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã phê chuẩn, bổ nhiệm ông Nguyễn Kim Sơn giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Minh Hiền - Mỹ Hoa

Nguồn Kinh Tế Đô Thị http://kinhtedothi.vn/infographic-chan-dung-tan-bo-truong-bo-giao-duc-va-dao-tao-nguyen-kim-son-415338.html