Chân dung tân Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Gốc
Trước khi được bổ nhiệm là Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ngày 24/9/2020, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Trà giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ.
0:00 / 0:00
0:00

Tại phiên họp sáng nay (8/4), trong ngày làm việc cuối của kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, bà Phạm Thị Thanh Trà đã được Quốc hội phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Ngày sinh: 21/1/1964

Ngày vào Đảng: 12/6/1993

Quê quán: xã Nam Yên, huyện Nam Đàn, Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Bộ trưởng Bộ Nội Vụ (từ 4/2021)

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Cử nhân Sư phạm

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1985 - 8/1987: Giáo viên Trường Trung tâm thực hành huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

- 9/1987 - 10/1997: Cán bộ chỉ đạo chuyên môn Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

- 11/1997 - 11/1999: Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

- 12/1999 - 11/2000: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

- 12/2000 - 1/2002: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái

- 2/2002 - 1/2006: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh rồi Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (từ 10/2005), Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái

- 2/2006 - 3/2008: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái

- 4/2008 - 4/2011: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái

- 4/2011 - 5/2014: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Yên Bái, tỉnh Yên Bái

- 5/2014 - 9/2016: Phó Bí thư Tỉnh ủy rồi Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái

- 1/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

- 10/2016 - 1/2017: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh Yên Bái

- 2/2017 - 9/2020: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh Yên Bái

- 10/2020 - 4/2021: Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ

- 1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

- 8/4/2021: Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV https://vov.vn/chinh-tri/chan-dung-tan-bo-truong-bo-noi-vu-pham-thi-thanh-tra-848937.vov