Chân dung tân Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch Nguyễn Văn Hùng

Gốc
Tân Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch Nguyễn Văn Hùng từng giữ các chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch.

Sáng 8/4, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hùng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thay người tiền nhiệm là Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện.

Ngày sinh: 20/4/1961

Ngày vào Đảng: 12/12/1982

Quê quán: huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (từ 4/2021)

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Triết học

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 3/1979 - 7/1983: Nhập ngũ vào Quân chủng Hải quân, đào tạo kế toán tài vụ, trợ lý quân nhu, quản lý tiểu đoàn 5; Tiểu đội trưởng, Tiểu đoàn 8, Đoàn 403, Bộ Tư lệnh Hải quân

- 7/1983 - 9/1984: Xuất ngũ, chuyển công tác về huyện đoàn Bến Hải, tỉnh Bình Trị Thiên; Ủy viên BCH Huyện đoàn

- 9/1984 - 8/1988: Công tác tại huyện đoàn Bến Hải, Ủy viên BCH, ủy viên BTV huyện đoàn, phụ trách thanh niên công nhân và quốc phòng-an ninh. Tháng 9/1984 - 9/1988: Học Trường Đoàn Cao cấp, Trưởng Ban Cán sự, Phó Bí thư chi bộ khóa III cao cấp

- 8/1988 - 7/1989: Phó ban tỉnh đoàn Bình Trị Thiên, Phó Bí thư Đoàn Dân chính Đảng, Bình Trị Thiên

- 7/1989 - 12/1991: Ủy viên BCH, Phó Ban Phong trào, Ủy viên BTV Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Phong trào; Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Phong trào Tỉnh đoàn kiêm Bí thư Đoàn Dân chính Đảng

- 1/1992 - 11/1997: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Ủy viên Trung ương Hội LHTNVN, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Quảng trị, Bí thư Chi bộ cơ quan Tỉnh đoàn

- 11/1997 - 4/2001: Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Ủy viên Trung ương Hội LHTNVN, Bí thư tỉnh Đoàn Quảng Trị, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Quảng trị, Bí thư Chi bộ cơ quan Tỉnh đoàn

- 4/2001 - 4/2004: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy, Bí thư Chi bộ cơ quan UBKT, Tỉnh ủy Quảng Trị

- 4/2004 - 01/2008: Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị

- 01/2008 - 6/2011: Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

- 6/2011 - 12/2014: Tỉnh ủy viên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

- 01/2015 - 10/2015: Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

- 10/2015 - 7/2016: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu vào BCH Ttung ương Đảng

- 7/2016 - 7/2020: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị

- 7/2020 - 4/2021: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- 1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu lại vào BCH Trung ương Đảng

- 8/4/2021: Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, đồng chí được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV https://vov.vn/chinh-tri/chan-dung-tan-bo-truong-bo-van-hoa-the-thao-du-lich-nguyen-van-hung-848948.vov