Chân dung tân Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn

Gốc
Sáng 8/4, tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã phê chuẩn, bổ nhiệm ông Trần Văn Sơn giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Minh Hiền - Mỹ Hoa

Nguồn Kinh Tế Đô Thị http://kinhtedothi.vn/infographic-chan-dung-tan-bo-truong-chu-nhiem-van-phong-chinh-phu-tran-van-son-415339.html