Chân dung tân Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành

Gốc
Tại kỳ họp 11 Quốc hội khóa XIV, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng được bầu giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn Đảng Cộng Sản VN https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/infographic-chan-dung-tan-pho-thu-tuong-chinh-phu-le-van-thanh-578182.html