Chân dung tân Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh

Gốc
Ngày 7/4, tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã bầu đồng Nguyễn Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa XIV giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Phạm Cường

Nguồn Đảng Cộng Sản VN https://daihoi13.dangcongsan.vn/multimedia/infographic-chan-dung-tan-tong-kiem-toan-nha-nuoc-tran-sy-thanh-5500