Chân dung tân Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong

Gốc
Sáng 8/4, tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã phê chuẩn, bổ nhiệm ông Đoàn Hồng Phong giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ.

Minh Hiền - Mỹ Hoa

Nguồn Kinh Tế Đô Thị http://kinhtedothi.vn/infographic-chan-dung-tan-tong-thanh-tra-chinh-phu-doan-hong-phong-415356.html