Chăn nuôi chưa có dấu hiệu hồi phục

Gốc
Do ảnh hưởng của tình hình tiêu thụ giảm, giá thấp trong khi giá đầu vào lại tăng, chăn nuôi gia súc, gia cầm chưa có dấu hiệu phục hồi.

Tổng đàn trâu cả nước đến tháng 7 giảm 2,5% so với cùng kỳ năm trước; đàn bò giảm 3%; đàn lợn giảm 1,5% và đàn gia cầm giảm 2%. Tính đến ngày 19/7, dịch cúm gia cầm đã được khống chế.

Dịch bệnh khác chưa qua 21 ngày hiện còn ở các tỉnh như: Dịch lở mồm long móng ở Phú Yên; dịch tai xanh trên lợn ở Đắk Lắk.

Về trồng trọt, năng suất lúa hè thu sớm đạt khá, ước tính khoảng 53 tạ/ha. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết không thuận đối với trà lúa chính vụ, nên năng suất lúa hè thu toàn vụ ước tính đạt 52 - 53 tạ/ha, giảm 0,5-1,5 tạ/ha so với vụ hè thu trước

Tin nóng

Tin mới